Zákon č. 2/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/1993
Platnosť od 01.01.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1993 do31.12.2001
Zrušený 575/2001 Z. z.