Vyhláška č. 18/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy

Čiastka 3/1993
Platnosť od 01.01.1993 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.1993 do31.12.2005
Zrušený 543/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1993 - 31.12.2005