Vyhláška č. 157/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce v znení vyhlášky 15/1977 Zb.

Čiastka 42/1993
Platnosť od 23.07.1993 do28.08.1996
Účinnosť od 01.09.1993 do28.08.1996
Zrušený 260/1996 Z. z.

OBSAH