Oznámenie č. 130/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 36/1993
Platnosť od 14.06.1993

Pôvodný predpis

14.06.1993