Redakčné oznámenie č. r1/c90/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 90/1992
Platnosť od 25.09.1992 do31.12.1997