REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Českého banského úradu č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků v hornické činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, v českom aj slovenskom vydaní

V názve druhej časti má text za zátvorkou správne znieť:

„, ve znění výnosu Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1987 č. j. 6500/1987 a výnosu Českého báňského úřadu ze dne 12. 10. 1990 č. 443/1990 Sb.“;

v úvodnej vete § 10 má text za zátvorkou správne znieť: „, ve znění výnosu Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1987 č. j. 6500/1987 a výnosu Českého báňského úřadu č. 443/1990 Sb., se mění takto:“;

v § 10 bode 1 má namiesto „V § 4 odst. 2“ správne byť „V § 4 odst. 1“;

v názve tretej časti a v úvodnej vete § 11 má namiesto „č. j. 275/1976“ správne byť „č. j. 16.275/1976“;

v názve štvrtej časti má koniec názvu správne znieť: „ve znění výnosu ČBÚ ze dne 30. 6. 1986 č. j. 4601/86, vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb., o výbušninách, a výnosu ČBÚ č. 443/1990 Sb.;

v úvodnej vete § 12 má koniec vety správne znieť: „ve znění výnosu ČBÚ ze dne 30. 6. 1986 č. j. 4601/86, vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb., o výbušninách, a výnosu ČBÚ č. 443/1990 Sb., se mění takto:“;

v názve piatej časti má koniec názvu správne znieť: „ve znění výnosu Českého báňského úřadu ze dne 7. 7. 1986 č. j. 2373/86 a výnosu Českého báňského úřadu č. 443/1990 Sb.“;

v úvodnej vete § 13 má koniec vety správne znieť: „ve znění výnosu Českého báňského úřadu ze dne 7. 7. 1986 č. j. 2373/86 a výnosu Českého báňského úřadu č. 443/1990 Sb., se mění takto:“;

v § 21 bode 1 má namiesto „§ 163 písm. b)“ správne byť „§ 163 odst. 6“.

Redakcia