Oznámenie č. p7/c86/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia, ktorým sa určujú obmedzenia a podmienky pre nezabezpečené devízové pozície

Čiastka 86/1992
Platnosť od 07.09.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Štátna banka česko-slovenská

vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách opatrenie z 1. júna 1992, ktorým sa určujú obmedzenia a podmienky pre nezabezpečené devízové pozície.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Opatrenie bolo uverejnené vo Vestníku Štátnej banky česko-slovenskej, čiastka 17/1992. Možno do neho nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Štátnej banky česko-slovenskej.