Uznesenie č. p2/c86/1992 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora)

Čiastka 86/1992
Platnosť od 07.09.1992

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

zo 6. augusta 1992

k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora)

Federálne zhromaždenie na 2. spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov 6. augusta 1992 schválilo toto uznesenie:

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 15. júna 1992 č. 366/1992 Zb. o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora).

v z. JUDr. Šedivý v. r.