Uznesenie č. p4/c84/1992 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve

Čiastka 84/1992
Platnosť od 28.08.1992

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

z 15. júla 1992

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve

Slovenská národná rada

podľa čl. 121 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii

schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady uverejnené v čiastke 75, pod číslom 371/1992 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.

I. Gašparovič v. r.