Uznesenie č. p1/c84/1992 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o Deklarácii Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Čiastka 84/1992
Platnosť od 28.08.1992

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

zo 17. júla 1992

o Deklarácii Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Slovenská národná rada v súlade s princípom ústavnosti schvaľuje Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ako je uvedené v prílohe.

I. Gašparovič v. r.

Príloha uznesenia SNR zo 17. júla 1992

DEKLARÁCIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY O ZVRCHOVANOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha