REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Českej národnej rady č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, v českom aj slovenskom vydaní

§ 13 má správne znieť:

㤠13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992, s výjimkou ustanovení § 8, který nabývá účinnosti dne 1. září 1992.“.

Redakcia