Opatrenie č. p1/c83/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene

Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992
Účinnosť od 21.08.1992

OBSAH

OPATRENIE

Federálneho ministerstva financií

z 10. júla 1992,

ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene

Federálne ministerstvo financií podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje výšku stravného takto:


§ 1

KrajinyMen. kód ISOMenaStravné (denná sadzba)
ArgentínaUSDUS dolár32
BrazíliaUSDUS dolár25
HondurasUSDUS dolár20
Juhoafrická rep.USDUS dolár25
KeňaUSDUS dolár25
PakistanUSDUS dolár20,50
PeruUSDUS dolár33
Ruská federáciaUSDUS dolár15
KrajinyMen. kód ISOMenaStravné (denná sadzba)
ArménskoUSDUS dolár15
AzerbajdžanUSDUS dolár15
BieloruskoUSDUS dolár15
KazachstanUSDUS dolár15
KirgizskoUSDUS dolár15
MoldavaUSDUS dolár15
TadžikistanUSDUS dolár15
TurkménskoUSDUS dolár15
UkrajinaUSDUS dolár15
UzbelistanUSDUS dolár15

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:
v z. Ing. Rudlovčák CSc. v. r.
námestník