Redakčné oznámenie č. r1/c81/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 81/1992
Platnosť od 24.07.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone č. 188/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, v slovenskom vydaní a

2. v zákone č. 231/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákon o zamestnanosti, v slovenskom vydaní

1. V bode 32 v § 45 ods. 2 majú v štvrtom riadku namiesto slov „nasledujúceho kalendárneho mesiaca“ správne byť slová „budúceho kalendárneho mesiaca“;

2. Bod 7 má správne znieť: „V § 45 ods. 2 sa slovo „budúceho“ nahrádza slovom „príslušného“.

Redakcia