Redakčné oznámenie č. r2/c75/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 75/1992
Platnosť od 15.07.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Českej republiky č. 247/1992 Sb., kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky, v českom aj slovenskom vydaní

V § 29 má namiesto slova „určitých“ správne byť slovo „určených“,

v § 93 ods. 1 majú namiesto slov „Odsouzení nejsou uzamykáni“ správne byť slová „Odsouzení zpravidla nejsou uzamykáni“ a

v § 124 má namiesto čísla „27/1972“ správne byť číslo „27/1971“.

Redakcia