Redakčné oznámenie č. r1/c62/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 62/1992
Platnosť od 23.06.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby v ústavnom zákone č. 206/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov,

v slovenskom znení

V bode 2. má nový odsek 4 správne znieť:

(4) Zvolený je kandidát, za ktorého sa vysloví trojpätinová väčšina všetkých poslancov Snemovne ľudu, trojpätinová väčšina všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike a trojpätinová väčšina všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike.“.

Redakcia