Redakčné oznámenie č. r1/c38/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 38/1992
Platnosť od 30.04.1992 do31.08.1996

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Federálneho ministerstva dopravy č. 84/1992 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, v českom aj slovenskom vydaní

Čl. II má správne znieť:

„Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992, s výnimkou ustanovenia § 32 ods. 2, ktoré nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.“.

Redakcia