Uznesenie č. p1/c25/1992 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 25/1992
Platnosť od 05.03.1992

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 3. marca 1992

o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia podľa článku 49 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov a § 23 ods. 1 a 2 zákona č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ustanovuje, že sa konajú v piatok 5. júna a v sobotu 6. júna 1992.

Dubček v. r.