Opatrenie č. p1/c24/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. januára 1992

Čiastka 24/1992
Platnosť od 24.03.1992
Účinnosť od 08.04.1992

OBSAH

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 7. februára 1992 č. OVV/2-135/1992,

ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. januára 1992

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky zmeny v zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky do 31. januára 1992.


Okres Košice-vidiek
s účinnosťou od 1. júla 1991

– rozdeľuje sa obec Nová Bodva na nové obce Chorváty a Turnianska Nová Ves. Po rozdelení obec Nová Bodva zaniká. Nové obce Chorváty a Turnianska Nová Ves sa nečlenia na časti obce;

– zlučujú sa obce Perín-Chym a Vyšný Lánec do jednej obce s názvom Perín-Chym. Po zlúčení sa obec Perín-Chym člení na časti obce 1. Chym, 2. Perín, 3. Vyšný Lánec.

Okres Levice
s účinnosťou od 1. februára 1992

– rozdeľuje sa obec Beša na obce Beša a Jesenské. Po rozdelení sa obec Beša člení na časti obce 1. Beša, 2. Malá Baračka, obec Jesenské sa nečlení na časti obce;

– rozdeľuje sa obec Želiezovce na obce Sikenica a Želiezovce. Po rozdelení sa obec Sikenica člení na časti obce 1. Trhyňa, 2. Veľký Pesek, mesto Želiezovce sa člení na mestské časti 1. Jarok, 2. Karolína, 3. Mikula, 4. Rozina, 5. Svodov, 6. Veľký Dvor, 7. Želiezovce.

Okres Liptovský Mikuláš
s účinnosťou od 1. februára 1992

– rozdeľuje sa obec Liptovská Sielnica na obec Ižipovce a Liptovská Sielnica. Po rozdelení sa obec Ižipovce nečlení na časti obce, obec Liptovská Sielnica sa člení na časti obce 1. Brnice, 2. Liptovská Sielnica.

Okres Martin
s účinnosťou od 1. júla 1991

– zlučujú sa obce Dvorec a Ivančiná do jednej obce s názvom Ivančiná. Po zlúčení sa obec Ivančiná člení na časti obce 1. Dvorec, 2. Ivančiná;

– zlučujú sa obce Konské a Podhradie do jednej obce s názvom Podhradie. Po zlúčení sa obec Podhradie člení na časti obce 1. Konské, 2. Podhradie;

– zlučujú sa obce Laskár a Valentová do jednej obce s názvom Laskár. Po zlúčení sa obec Laskár člení na časti obce 1. Laskár, 2. Valentová;

– zlučujú sa obce Abramová a Polerieka do jednej obce s názvom Abramová. Po zlúčení sa obec Abramová člení na časti obce 1. Abramová, 2. Laclava, 3. Polerieka.

Okres Nitra
s účinnosťou od 1. februára 1992

– rozdeľuje sa obec Chyndice na nové obce Malé Chyndice a Veľké Chyndice. Po rozdelení obec Chyndice zaniká. Nové obce Malé Chyndice a Veľké Chyndice sa nečlenia na časti obce.

Okres Poprad
s účinnosťou od 1. februára 1992

– zlučujú sa obce Lysá nad Dunajcom a Spišská Stará Ves do jednej obce s názvom Spišská Stará Ves. Po zlúčení sa mesto Spišská Stará Ves člení na mestské časti 1. Lysá nad Dunajcom, 2. Spišská Stará Ves.

Okres Prešov
s účinnosťou od 1. júla 1991

– zlučujú sa obce Geraltov, Závadka a Žatkovce do jednej obce s názvom Geraltov. Po zlúčení sa obec Geraltov člení na časti obce 1. Geraltov, 2. Závadka, 3. Žatkovce;

– zlučujú sa obce Lačnov a Lipovce do jednej obce s názvom Lipovce. Po zlúčení sa obec Lipovce člení na časti obce 1. Lačnov, 2. Lipovce, 3. Lipovce - chaty, 4. Salvátor;

– zlučujú sa obce Babin Potok, Hradisko a Terňa do jednej obce s názvom Terňa. Po zlúčení sa obec Terňa člení na časti obce 1. Babin Potok, 2. Hradisko, 3. Terňa;

s účinnosťou od 1. februára 1992

– rozdeľuje sa obec Veľký Šariš na nové obce Medzany a Veľký Šariš. Po rozdelení sa obec Medzany nečlení na časti obce, mesto Veľký Šariš sa člení na mestské časti 1. Kanaš, 2. Veľký Šariš.

Okres Spišská Nová Ves
s účinnosťou od 1. júla 1991

– zlučujú sa obce Katúň a Spišské Podhradie do jednej obce s názvom Spišské Podhradie. Po zlúčení sa mesto Spišské Podhradie člení na mestské časti 1. Katúň, 2. Spišské Podhradie.

Okres Topoľčany
s účinnosťou od 1. februára 1992

– rozdeľuje sa obec Rybany na obce Borčany a Rybany. Po rozdelení sa obce Borčany a Rybany nečlenia na časti obce.

Okres Trnava
s účinnosťou od 1. júla 1991

– zlučujú sa obce Kočín a Lančár do jednej obce s názvom Kočín - Lančár. Po zlúčení sa obec Kočín - Lančár člení na časti obce 1. Kočín, 2. Lančár.

Okres Veľký Krtíš
s účinnosťou od 1. júla 1991

– zlučujú sa obce Príboj a Senné do jednej obce s názvom Senné. Po zlúčení sa obec Senné člení na časti obce 1. Príboj, 2. Senné.

Okres Žiar nad Hronom
s účinnosťou od 1. apríla 1991

– rozdeľuje sa mesto Žiar nad Hronom na obce Ladomerská Vieska, Lutila a Žiar nad Hronom. Po rozdelení sa obec Ladomerská Vieska člení na časti obce 1. Ladomer, 2. Vieska, obec Lutila sa nečlení na časti obce, mesto Žiar nad Hronom sa člení na mestské časti 1. Šášovské Podhradie, 2. Žiar nad Hronom;

s účinnosťou od 2. februára 1992

– rozdeľuje sa mesto Kremnica na obce Krahule, Kremnica, Kremnické Bane a Lúčky. Po rozdelení sa obce Krahule, Kremnické Bane a Lúčky nečlenia na časti obce, mesto Kremnica sa člení na mestské časti 1. Horná Ves, 2. Kremnica.

Okres Žilina
s účinnosťou od 1. júla 1991

– zlučujú sa obce Babkov a Lietavská Svinná do jednej obce s názvom Lietavská Svinná - Babkov. Po zlúčení sa obec Lietavská Svinná - Babkov člení na časti obce 1. Babkov, 2. Lietavská Svinná;

– zlučujú sa obce Horná Tižina a Terchová do jednej obce s názvom Terchová. Po zlúčení sa obec Terchová člení na časti obce 1. Horná Tižina, 2. Terchová;

s účinnosťou od 1. februára 1992

– zlučujú sa obce Dolný Hričov a Peklina do jednej obce s názvom Dolný Hričov. Po zlúčení sa obec Dolný Hričov člení na časti obce 1. Dolný Hričov, 2. Peklina.

Okresy Bratislava-vidiek a Galanta
s účinnosťou od 1. februára 1992

– presúva sa obec Kráľová pri Senci z okresu Galanta do okresu Bratislava-vidiek.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vyhlásený v čiastke 15 Zbierky zákonov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky z 15. marca 1991 na základe opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 28. decembra 1990.