REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 411/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane mzdy (č. 95), v českom aj slovenskom vydaní

Článok 2 ods. 2 Dohovoru má správne znieť:

2. Príslušný orgán môže po prerokovaní s priamo zúčastnenými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, pokiaľ existujú, vyňať z vykonávania všetkých alebo niektorých ustanovení tohto Dohovoru skupiny osôb, ktorých pomery a podmienky zamestnania sú také, že by nebolo vhodné vzťahovať na ne vykonávanie všetkých alebo niektorých spomenutých ustanovení, a ktoré nie sú zamestnané manuálnou prácou alebo sú zamestnané domácou službou alebo
podobným zamestnaním.“.

Redakcia