Oznámenie č. p2/c15/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 15/1992
Platnosť od 20.02.1992

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania, boli na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky od 25. 10. 1991 do 31. 1. 1992 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá na rok 1992 medzi Federálnym odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie, naftového priemyslu

a

Zamestnávateľským zväzom ťažobného a naftového priemyslu.

2. Kolektívna zmluva pre odvetvie plynárenstva na rok 1992 uzavretá medzi Česko-Slovenským odborovým zväzom pracovníkov plynárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov v Slovenskom plynárenskom priemysle.

3. Doplnok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej medzi Nezávislým odborovým zväzom pracovníkov verejnej cestnej dopravy na Slovensku

a

Zväzom dopravy na Slovensku, zastupujúcim zamestnávateľské organizácie vo verejnej cestnej doprave.

4. Doplnok č. 3 z 11. 11. 1991 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na rok 1991 medzi Federálnym odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu

a

Zväzom priemyslu Slovenskej republiky - Odvetvovým zväzom hutníctva, magnezitového a rudného priemyslu.

5. Doplnok č. 2 zo 16. 12. 1991 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej medzi Federálnym odborovým zväzom chémie a príbuzných odvetví

a

Predstavenstvom Zväzu priemyslu Slovenskej republiky - Odvetvovým zväzom chemického a farmaceutického priemyslu.

6. Doplnok č. 4 z 20. 12. 1991 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na rok 1991 medzi Federálnym odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie, naftového priemyslu

a

Zväzom hutníctva, geológie, magnezitového a rudného priemyslu Slovenskej republiky.

7. Odvetvová kolektívna zmluva na rok 1992 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

8. Kolektívna zmluva pre odvetvie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku na rok 1992 uzavretá medzi Zväzom priemyslu Slovenskej republiky - Odvetvovým zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a papierenského priemyslu

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho a papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

9. Kolektívna zmluva na rok 1992 pre odvetvie vodného hospodárstva, rezortu lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá medzi Združením zamestnávateľov vodného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho a papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

10. Odvetvová kolektívna zmluva na rok 1992 pre celulózo-papierenský priemysel uzavretá medzi Zväzom priemyslu, odvetvovým zväzom pre drevársky, nábytkársky a celulózo-papierenský priemysel

a

borovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.