Opatrenie č. p1/c112/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa menia opatrenia Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992 a 10. júla 1992, ktorými sa ustanovuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene

Čiastka 112/1992
Platnosť od 10.12.1992
Účinnosť od 10.12.1992

OBSAH

OPATRENIE

Federálneho ministerstva financií

z 10. novembra 1992,

ktorým sa menia opatrenia Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992 a 10. júla 1992, ktorými sa ustanovuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene

Federálne ministerstvo financií podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje výšku stravného takto:


§ 1

KrajinaMen. kód ISOMenaStravné (denná sadzba)
GruzínskoUSDUS dolár15
EstónskoUSDUS dolár15
LitvaUSDUS dolár15
LotyšskoUSDUS dolár15
CyprusUSDUS dolár30
SudánUSDUS dolár28
Spojené Arabské EmirátyUSDUS dolár30
OmánUSDUS dolár28
Jemenská republikaUSDUS dolár28
MozambikUSDUS dolár24, 50
KambodžaUSDUS dolár26

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Klak v. r.