Oznámenie č. p1/c106/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov

Čiastka 106/1992
Platnosť od 24.11.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. 1. 1993.

Federálneho ministerstva financií

vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/20 100/1992 z 15. júla 1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. 1. 1993. Uverejňuje sa v publikácii Účtová osnova a postupy účtovania, ktorú Federálne ministerstvo financií vydalo v BILANCI, účelovej organizácii Zväzu účtovníkov Českej republiky a Zväzu účtovníkov a audítorov Slovenskej republiky.

Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.