Zákon č. 81/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky

(v znení č. 442/2003 Z. z.)

Čiastka 20/1992
Platnosť od 10.03.1992 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2004 do31.12.2008
Zrušený 385/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2004 - 31.12.2008 442/2003 Z. z.
01.04.1992 - 31.12.2003