Zákon č. 71/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Čiastka 19/1992
Platnosť od 17.03.1992
Účinnosť od 01.10.2020
Redakčná poznámka

Na základe nálezu ÚS č. 297/2012 Z. z. stráca položka 13 písm. b) v časti I prílohy Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní (Sadzobníka súdnych poplatkov) účinnosť. Ak Národná rada SR neuvedie toto ustanovenie do súladu s Ústavou SR stráca platnosť 4. 4. 2013.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2020 390/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2020 - 30.09.2020 384/2019 Z. z., 390/2019 Z. z.
01.09.2019 - 31.12.2019 216/2019 Z. z.
01.08.2019 - 31.08.2019 211/2019 Z. z.
01.01.2019 - 31.07.2019 345/2018 Z. z.
01.11.2018 - 31.12.2018 52/2018 Z. z.
01.01.2018 - 31.10.2018 152/2017 Z. z.
01.11.2017 - 31.12.2017 238/2017 Z. z.
01.07.2017 - 31.10.2017 152/2017 Z. z.
15.06.2017 - 30.06.2017 141/2017 Z. z.
01.04.2017 - 14.06.2017 2/2017 Z. z., 54/2017 Z. z.
01.02.2017 - 31.03.2017 307/2016 Z. z., 342/2016 Z. z.
01.07.2016 - 31.01.2017 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.
01.01.2016 - 30.06.2016 87/2015 Z. z., 253/2015 Z. z., 390/2015 Z. z., 402/2015 Z. z.
23.12.2015 - 31.12.2015 438/2015 Z. z.
01.12.2015 - 22.12.2015 267/2015 Z. z.
01.11.2015 - 30.11.2015 273/2015 Z. z.
01.09.2014 - 31.10.2015 204/2014 Z. z.
01.01.2014 - 31.08.2014 381/2011 Z. z., 357/2013 Z. z.
01.12.2013 - 31.12.2013 347/2013 Z. z.
15.06.2013 - 30.11.2013 125/2013 Z. z.
04.04.2013 - 14.06.2013 297/2012 Z. z.
28.03.2013 - 03.04.2013 64/2013 Z. z.
04.10.2012 - 27.03.2013 297/2012 Z. z.
01.10.2012 - 03.10.2012 286/2012 Z. z.
01.01.2012 - 30.09.2012 136/2010 Z. z., 381/2011 Z. z.
01.06.2010 - 31.12.2011 136/2010 Z. z.
01.01.2010 - 31.05.2010 503/2009 Z. z.
05.03.2009 - 31.12.2009 71/2009 Z. z.
01.01.2009 - 04.03.2009 264/2008 Z. z., 465/2008 Z. z.
01.01.2008 - 31.12.2008 330/2007 Z. z., 511/2007 Z. z.
01.08.2007 - 31.12.2007 24/2007 Z. z.
01.07.2007 - 31.07.2007 273/2007 Z. z.
01.01.2006 - 30.06.2007 621/2005 Z. z.
01.09.2005 - 31.12.2005 341/2005 Z. z.
01.10.2004 - 31.08.2005 432/2004 Z. z.
01.09.2004 - 30.09.2004 382/2004 Z. z., 420/2004 Z. z.
01.05.2004 - 31.08.2004 215/2004 Z. z.
01.01.2004 - 30.04.2004 531/2003 Z. z.
01.09.2002 - 31.12.2003 418/2002 Z. z.
01.06.2001 - 31.08.2002 162/2001 Z. z.
01.01.2001 - 31.05.2001 457/2000 Z. z.
01.02.1998 - 31.12.2000 12/1998 Z. z.
01.12.1995 - 31.01.1998 232/1995 Z. z.
15.04.1994 - 30.11.1995 85/1994 Z. z.
16.07.1993 - 14.04.1994 150/1993 Z. z.
29.04.1993 - 15.07.1993 89/1993 Z. z.
17.03.1992 - 28.04.1993