Zákon č. 516/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)

Čiastka 104/1992
Platnosť od 13.11.1992
Účinnosť od 13.11.1992

OBSAH

516

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. října 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1992 (dále jen „státní rozpočet republiky“) se stanoví částkou 249 865 029 000 Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 249 865 029 000 Kčs (příloha č. 1).“.

2. V § 1 odst. 2 se částka „58 388 200 000 Kčs“ nahrazuje částkou „52 388 200 000 Kčs“ a mezi slova „Kčs“ a „(příloha č. 2).“ se vkládají slova „s tím, že docílené úspory u účelových dotací s výjimkou jmenovitých staveb mají rozpočtový charakter globální dotace“.

3. Příloha č. 1 zní:

PŘÍJMY v tis. Kčs
Příjmy z hospodářství České republiky 186,687,355
v tom: z hospodářství 106,926,221
z vědy a techniky 212,600
z peněžních a technických služeb 9,376,064
ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo 9,831,470
z bezpečnosti a vězeňství 141,000
daň z obratu 60,200,000
Daně od obyvatelstva a poplatky 59,139,500
Ostatní příjmy 738,174
Dotace z federace 3,300,000
CELKEM 249,865,029
VÝDAJE v tis. Kčs
Výdaje ústředně řízených organizací 197,476,829 Kčs
v tom: na hospodářství 33,693,202
na vědu a techniku 3,981,392
na peněžní a technické služby 5,977,760
na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo 140,464,404
na bezpečnost a vězeňství 8,557,179
na správu 4,802,892
Dotace do rozpočtů okresních úřadů a obcí 52,388,200
CELKEM 249,865,029“

4. Příloha č. 2 zní:

„VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU REPUBLIKY K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ PRO VYROVNÁNÍ ROZPOČTŮ OKRESNÍCH ÚŘADŮ A OBCÍ

v mil. Kčs

OKRES Neúčelová dotace Účelové dotace na: Dotace celkem
jmenovité stavby domy s pečovatelskou službou stavby rozestavěné do r. 1990 stavby zlepšující životní prostředí stavby pro zdravot. , školství a soc. zabezp. sociální dávky
Magistrát hl. m. Prahy 4,376.1 1,900.0 &nbsp 1,000.3 4.0 41.3 210.5 7,532.2
Benešov 107.1 &nbsp 9.5 15.1 17.5 4.0 16.4 169.6
Beroun 89.1 &nbsp 7.1 6.4 16.7 7.9 14.8 142.0
Kladno 222.8 &nbsp 1.3 23.8 27.0 5.6 28.8 309.3
Kolín 103.8 &nbsp &nbsp 26.2 15.1 7.9 16.8 169.8,
Kutná Hora 112.6 &nbsp 4.8 19.9 10.3 3.2 14.6 165.4
Mělník 98.4 &nbsp 11.9 29.4 11.9 20.6 17.9 190.1
Mladá Boleslav 134.0 60.0 &nbsp 23.8 9.5 10.3 19.4 257.0
Nymburk 100.8 &nbsp &nbsp 17.5 14.3 6.3 16.5 155.4
Praha - východ 82.0 &nbsp 3.2 9.5 20.7 3.2 16.4 135.0
Praha - západ 91.1 &nbsp 6.3 35.8 17.5 6.3 12.9 169.9
Příbram 137.0 &nbsp 0.2 39.7 11.1 4.0 21.6 213.6
Rakovník 100.9 &nbsp &nbsp 16.7 11.9 2.4 9.6 141.5
České Budějovice 303.8 &nbsp 5.6 65.9 16.7 6.3 37.8 436.1
Český Krumlov 94.9 30.0 4.8 39.7 15.9 2.4 11.9 199.6
Jindřichův Hradec 126.7 &nbsp 7.9 28.6 15.1 5.5 16.4 200.2
Pelhřimov 104.6 &nbsp 5.6 31.0 11.1 10.3 13.4 176.0
Písek 89.0 &nbsp 9.5 24.6 9.5 2.4 13.7 148.7
Prachatice 76.3 60.0 5.6 15.9 13.5 2.4 11.1 184.8
Strakonice 93.9 &nbsp 5.6 8.7 10.3 13.5 13.7 145.7
Tábor 120.8 &nbsp &nbsp 15.1 7.9 4.0 18.4 166.2
Domažlice 82.6 &nbsp 6.0 3.2 18.3 1.6 10.7 122.4
Cheb 196.3 &nbsp 14.3 12.7 11.9 4.0 16.9 256.1
Karlovy Vary 193.4 210.0 6.3 67.5 5.6 5.6 20.1 508.5
Klatovy 138.6 &nbsp 15.9 4.0 11.1 7.1 17.9 194.6
Plzeň - město 380.5 &nbsp 19.9 17.5 24.6 25.4 35.1 503.0
Plzeň - jih 90.6 &nbsp 6.3 19.1 14.3 17.5 11.9 159.7
Plzeň - sever 86.2 &nbsp &nbsp 7.2 15.1 7.9 13.1 129.5
Rokycany 66.0 &nbsp 2.4 11.9 8.7 7.9 11.1 108.0
Sokolov 150.9 48.0 13.5 7.9 11.9 4.0 17.7 253.9
Tachov 82.9 &nbsp 5.9 11.9 12.7 4.0 13.0 130.4
Česká Lípa 153.6 &nbsp 15.9 46.1 12.7 3.2 20.2 251.7
Děčín 267.7 30.0 3.0 18.3 13.5 4.8 25.5 362.8
Chomutov 264.8 70.0 7.9 47.7 8.0 8.7 25.6 432.7
Jablonec n. N. 128.8 70.0 4.0 9.5 11.9 3.2 19.7 247.1
Liberec 221.6 &nbsp 2.4 38.1 4.0 18.3 36.0 320.4
Litoměřice 189.5 71.0 6.3 38.1 9.5 4.8 18.9 338.1
Louny 116.2 &nbsp 5.8 15.9 11.1 7.9 18.9 175.8
Most 303.3 &nbsp 9.5 31.8 19.1 8.0 23.8 395.5
Teplice 254.2 32.0 11.9 18.3 6.4 5.5 26.0 354.3
Ústí nad Labem 376.1 &nbsp 9.5 89.0 8.0 4.0 21.5 508.1
Havlíčkův Brod 129.1 &nbsp 5.6 22.2 8.7 6.4 18.1 190.1
Hradec Králové 210.2 &nbsp &nbsp 31.8 25.4 5.6 35.7 308.7
Chrudim 135.8 &nbsp 3.2 19.9 12.7 5.6 18.0 195.2
Jičín 100.4 &nbsp 2.4 29.4 13.5 3.2 15.9 164.8
Náchod 144.2 &nbsp 6.3 32.6 14.3 4.0 20.7 222.1
Pardubice 195.1 &nbsp 7.9 43.7 14.3 6.3 32.5 299.8
Rychnov n. Kněžnou 94.8 &nbsp &nbsp 26.2 13.5 3.2 17.9 155.6
Semily 100.0 84.0 9.5 24.6 12.7 4.8 13.5 249.1
Svitavy 122.1 &nbsp 17.5 18.3 14.3 8.0 22.2 202.4
Trutnov 132.1 &nbsp 7.9 34.2 12.7 4.8 21.9 213.6
Ústí n. Orlicí 132.8 &nbsp 10.3 22.2 7.2 7.2 23.9 203.6
Blansko 120.9 &nbsp 6.4 14.3 20.7 4.0 18.2 184.5
Brno 869.6 40.0 14.3 235.2 19.1 13.5 81.4 1,273.1
Brno - venkov 159.2 &nbsp 23.8 20.7 13.5 6.3 31.5 255.0
Břeclav 128.0 130.0 5.6 16.7 9.5 5.6 26.3 321.7
Hodonín 131.9 &nbsp 3.2 22.2 12.7 8.8 27.6 206.4
Jihlava 181.0 140.0 5.6 58.8 11.9 4.0 22.3 423.6
Kroměříž 132.4 &nbsp 11.1 19.9 10.3 15.9 20.2 209.8
Prostějov 150.2 130.0 6.4 11.9 22.3 4.0 18.8 343.6
Třebíč 150.9 &nbsp 12.7 17.5 13.5 6.3 24.7 225.6
Uherské Hradiště 164.5 &nbsp 6.4 27.0 14.3 14.3 24.9 251.4
Vyškov 104.3 &nbsp 4.8 11.1 23.8 5.6 18.9 168.5
Zlín 236.0 121.0 13.5 58.8 11.9 7.2 34.1 482.5
Znojmo 141.1 &nbsp 6.4 39.7 19.1 4.0 22.9 233.2
Žďár n. Sázavou 159.0 &nbsp 3.0 9.5 22.3 4.8 24.4 223.0
Bruntál 123.3 &nbsp 5.6 11.1 7.2 14.3 21.7 183.2
Frýdek-Místek 267.3 &nbsp 1.2 19.9 8.0 14.3 52.6 363.3
Karviná 364.4 74.0 19.1 58.8 9.5 23.0 59.8 608.6
Nový Jičín 217.2 &nbsp 5.2 19.9 9.5 8.7 35.3 295.8
Olomouc 361.3 &nbsp 13.5 41.3 11.1 7.9 43.5 478.6
Opava 219.3 &nbsp 5.6 50.0 19.1 6.3 40.7 341.0
Ostrava 774.2 &nbsp 19.1 191.5 11.1 11.9 62.5 1,070.3
Přerov 166.3 &nbsp &nbsp 25.4 8.8 4.7 29.4 234.6
Šumperk 163.3 &nbsp 6.4 71.5 15.9 7.9 35.3 300.3
Vsetín 172.1 &nbsp 3.2 14.3 15.9 22.2 26.5 254.2
Úhrn OÚ 17,663.8 3,300.0 528.3 3,381.4 1,016.2 607.8 2,000.0 28,497.5
Rezerva - zdravotnictví*) 23,890.7 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 23,890.7
Úhrn ČR 41,554.5 3,300.0 528.3 3,381.4 1,016.2 607.8 2,000.0 52,388.2

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Klaus v. r.