Vyhláška č. 421/1992 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se zrušuje výnos č.j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky

Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992
Účinnosť od 01.09.1992

OBSAH

421

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 20. července 1992,

kterou se zrušuje výnos č.j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví podle § 21 zákona České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky:


§ 1

Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky ze dne 12. května 1988 č.j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky, uveřejněný ve Věstníku vlády České socialistické republiky pro národní výbory v částce 3/1988 a registrovaný v částce 16/1988 Sb., se zrušuje.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1992.


Ministr.

Ruml v. r.