Zákon č. 375/1992 Zb.Zákon České národní rady o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové

Čiastka 76/1992
Platnosť od 17.07.1992
Účinnosť od 01.07.1992

OBSAH

375

ZÁKON

České národní rady

ze dne 29. dubna 1992

o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Název „Vysoká škola veterinární v Brně“ se mění a zní: „Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně“.

§ 2

Pedagogická fakulta v Hradci Králové je vysokou školou podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Název této vysoké školy zní: „Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové“.


§ 3

Zrušuje se s působností pro Českou republiku zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 166/1964 Sb., o pedagogických fakultách.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.