Opatrenie č. 348/1992 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992
Účinnosť od 30.06.1992

OBSAH

348

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 4. června 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle č. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 437/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 9 odst. 1 písm. n) se na konci připojují slova „je-li zřízena“.


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.