Nariadenie vlády č. 261/1992 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb.

Čiastka 55/1992
Platnosť od 01.06.1992
Účinnosť od 01.06.1992

261

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 22. dubna 1992,

kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb.

Vláda České republiky nařizuje k provedení § 32 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení):


Čl. I

Nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb., se mění takto:

1. Dosavadní příloha č. 1 se nahrazuje novou přílohou č. 1, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

2. Dosavadní příloha č. 2 se nahrazuje novou přílohou č. 2, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.


Čl. II

Odměny podle tohoto nařízení se poprvé poskytnou za měsíc květen 1992.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.


Příloha 01

Příloha č. 1 k nařízení vlády ČR č. 261/1992 Sb.

Odměny členům zastupitelstev v obcích

obec
(městský obvod,
městská část)
členové zastupitelstev v obcích
dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce
členové zastupitelstev v obcích,
kteří nejsou dlouhodobě uvolněni ze zaměstnáni
a vykonávají funkce
starosta
prinátor
zástupce starosty
náměstek primátora
starosty zástupce starosty člena obecní rady
předsedy komise
nebo předsedy
zvláštního
orgánu
1 2 3 4 5
Kčs měsíčně Kčs měsíčně Kčs měsíčně Kčs měsíčně Kčs měsíčně
od do od do od do od do od do
do 500 obyvatel 3380 4880 &nbsp &nbsp 1000 1500 700 1000 150
nad 500 do 1 500 obyvatel 3750 5380 3250 4250 1100 1800 800 1400 150
nad 1 500 do 3000 obyvatel 4000 5880 3500 4880 1300 2500 900 1700 150
Nad 3000 do 10 000 obyvatel 4620 6250 3880 5500 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 200
nad 10 000 do 20 000 obyvatel 5250 7000 4500 5880 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 200
nad 20 000 do 50 000 obyvatel 6250 8380 5250 7000 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 400
nad 50 000 do 100 000 obyvatel 6880 9120 5500 7620 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 400
statutární města a města nad 100 000 obyvatel 7875 10 120 6250 8375 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 500

Poznámka: Pokud bude v obcích od 500 do 3000 obyvatel dlhodobě uvolněn ze zaměstnání pro výkon své funkce pouze jeden člen obecního zastupitelstva jako zástupce starosty, odměňuje se podle sloupce 1.

Příloha 02

Příloha č. 2 k nařízení vlády ČR č. 261/1992 Sb.

Odměny členům zastupitelstva hlavního města Prahy

členové zastupitelstva hlavního města Prahy
dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce
členové zastupitelstva hlavního města Prahy,
kteří nejsou dlhodobě uvolněni ze zaměstnáni
a vykonávají funkce
primátora náměstka
primátora
ostatních členů
rady zastupitelstva
člena rady
zastupitelstva
předsedy komise
předsedy zvláštního orgánu
1 2 3 4 5
Kčs měsíčně Kčs měsíčně Kčs měsíčně Kčs měsíčně Kčs měsíčně
od do od do od do do do
10 000 15 000 6800 9120 6000 7880 1000 500