Vyhláška č. 2/1992 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže

Čiastka 1/1992
Platnosť od 16.01.1992
Účinnosť od 16.01.1992

2

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 23. prosince 1991,

kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 123 ods. 1 písm. b) a odst. 3 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže, se mění takto:

§ 9 se vypouští.


Čl. II

Příspěvek podle vyhlášky č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže, se poskytne i za měsíc leden 1992.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Horálek CSc., v. r.