Zákon č. 125/1992 Zb.Zákon o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe

Čiastka 30/1992
Platnosť od 03.04.1992
Účinnosť od 03.04.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.04.1992 Aktuálne znenie