Redakčné oznámenie č. r1/c27/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 27/1991
Platnosť od 15.04.1991 do30.06.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb vo vyhláške Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu č. 436/1990 Zb. o zabezpečení akosti vybraných zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, v českom aj slovenskom vydaní

V § 27 ods. 2 písm. b) má byť namiesto „v § 32 ods. 1 písm. a) a b)“ správne uvedené „v § 31 ods. 1 písm. a) a b)“.

V § 27 ods. 2 písm. c) má byť namiesto „v § 32 ods. 1 písm. c)“ správne uvedené „v § 31 ods. 1 písm. c)“.

Redakcia