Vyhláška č. 8/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Čiastka 2/1991
Platnosť od 15.01.1991 do31.12.1991
Účinnosť od 15.01.1991 do31.12.1991
Zrušený 560/1991 Zb.

OBSAH

8

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

zo 4. januára 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov ustanovuje:


I.

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Tovar a služby (ďalej len „tovar"), ktorých zoznam je uvedený v prílohách 1, 2, 3 a 4, môžu česko-slovenské osoby majúce oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť (ďalej len „žiadateľ") dovážať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo vyvážať z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v úradnom povolení (ďalej len „povolenie"); pri tovare, ktorého zoznam je uvedený v prílohe 4, sa povolenie vyžaduje len do 31. mája 1991.

(2) Povolenie sa nevyžaduje:

a) na dovoz a vývoz obchodných vzoriek,

b) na dovoz a vývoz tovaru do záznamového obehu na veľtrhy a výstavy,

c) na dovoz a vývoz tovaru do záznamového obehu na ukážku, na pokusy, na výkon povolania, na opravy, na prepracovanie alebo úpravu, na prenájom, bezodplatné požičanie,

d) na dovoz a vývoz tovaru, ktorý je náhradou za tovar vrátený v dôsledku reklamácie.".

2. V § 2 ods. 1 sa slovo „všetky" vypúšťa.

3. Prílohy 1 a 2 vyhlášky č. 266/1990 Zb. sa nahrádzajú prílohami 1, 2, 3 a 4, ktorých znenie je uvedené v prílohe tejto vyhlášky.


II.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januárom 1991.


Minister:

v z. Ing. Brabec v. r.

I. námestník


Prílohy 1, 2, 3 a 4 vyhlášky č. 266/1990 Zb. včítane nadpisu znejú:

Príloha 1 vyhlášky č. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého dovoz sa vyžaduje úradné povolenie

číslo colného sadzobníka (HS) názov položky merná jednotka
2709 Ropa t
2711117, 2711214 Zemný plyn vč. skvapalneného m3
9303-5 Poľovné a športové zbrane a účelové strelné zariadenia ks
9306, 3601-6 Strelivo a pyrotechnické výrobky ks

Príloha 2 vyhlášky č. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého vývoz sa vyžaduje úradné povolenie

číslo colného sadzobníka (HS) názov položky merná jednotka
ŽIVÉ ZVIERATÁ A INÉ ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY
0102903 živý hovädzí dobytok tona
0103918, 0103926 živé ošípané tona
0201-0203, 1601 mäso a mäsové výrobky tona
0207390 kurence a kurence delené tona
0402 sušené a kondenzované mlieko tona
0406902 tvrdé syry tona
0504 hovädzie črevá km
0510 surová, mrazená a sušená mukóza kg
0510 bravčový pankreas kg
0510 hovädzie pľúca tona
RASTLINNÉ VÝROBKY
1001-1005, 1104 obilniny (bez obmedzenia proso a pohánka) tona
1107 slad tona
1205-1207 olejnaté semená (bez maku) tona
1210 chmeľ tona
VÝROBKY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU A NÁPOJE
1701 surový a rafinovaný cukor tona
2304-2306 kŕmne zmesi tona
NERASTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
2505 prírodné piesky tis. t
2507 kaolín, kvalita Sedlec Ia tis. t
2517108 okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň tis. t
2523299, 2523906 šedý cement tis. t
2620111, 7902 odpady zo zinku - min. obsah Zn 35-80 % tona
2620201, 7802 odpady z olova vč. úletov tona
2620308, 7404 odpady z medi - min. obsah Cu 5-40 % tona
2620405, 7602 odpady z hliníka tona
2701 čierne uhlie energetické tis. t
2701 čierne uhlie koksovateľné tis. t
2702100 hnedé uhlie tis. t
2704005 koks z hutníckych koksární tis. t
2704005 koks z banských koksární tis. t
2716003 elektrická energia GWh
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ VČÍTANE FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
2207 etylalkohol prírodný i syntetický tona
3002101 ľudská krv, antiséra a iné krvné zložky Kčs
SUROVÉ KOŽE A USNE
4101 surové hovädzie kože tona
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona
4103904 surové bravčové kože tona
4104-4107 obuvnícke usne vrchné tona
DREVO A DREVENÉ VÝROBKY
4401212 štiepky ihličnaté odkôrnené do 3 % kôry m3
4401212 štiepky ihličnaté odkôrnené nad 3 % kôry m3
4403207 surové drevené stĺpy tis. m3
4403207 vlákninové a ost. priem, ihličnaté drevo tis. m3
4403207 vlákninové a ostat. priem, listnaté drevo tis. m3
4403207 výrezy priemyselné ihličnaté tis. m3
4403207 výrezy priemyselné listnaté tis. m3
4407105, 4407911, paletové prírezy m3
4407920, 4407997 &nbsp &nbsp
4407105 ihličnaté rezivo tis. m3
4407911, 4407920, listnaté rezivo tis. m3
4407997 &nbsp &nbsp
TEXTILNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY Z NICH
5101 ovčia vlna surová, jemná, stredná, hrubá tona
DRAHÉ KOVY
7106 striebro technickej čistoty a odpady kg
7108 zlato technickej čistoty a odpady kg
OBYČAJNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBYČAJNÝCH KOVOV
7201, 7206 železo a nelegovaná oceľ aj v ingotoch tona
7204 železné a oceľ odpady vč. pretavených a šrot tona
7207-7208, 7210-7214,
7216, 7218-7221,
7223-7227,
7229, 7301-7302 valcovaný materiál (bez USA a EHS) tona
7209 oceľ pásová valcovaná za studená tona
7215207, 7215304,
7215401, 7222203,
7228503
oceľ ťahaná, lúpaná a brúsená tona
7217 ťahaný oceľový drôt tona
7304-7306 oceľové rúrky - bez USA tona
ZBRANE, STRELIVO A ICH ČASTI
8710 tanky a iné obrnené bojové vozidlá Kčs
9301, 9302 vojenské zbrane, revolvery a pištole Kčs
9306 bomby, granáty, míny, torpéda, riadené strely atď. Kčs

Príloha 3 vyhlášky č. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého vývoz sa vyžaduje úradné povolenie

Dohody o textilnom tovare

krajina položka číslo colného sadzobníka (HS) merná jednotka
Nórsko - vesty a saká z tkaného materiálu pre mužov, ženy a deti 6201-6204, 6211 kusy
- nohavice z tkaného materiálu pre mužov, ženy a deti 6203, 6204, 6211 kusy
- pánske a chlapčenské košele každého druhu z tkaného materiálu 6203, 6205, 6211 kusy
- posteľná bielizeň 6302 kg
USA - vlnené dámske a dievčenské plášte 6202, 6204 tucty
- vlnené pánske a chlapčenské obleky 6203 kusy
- vlnené pánske a chlapčenské saká 6203 tucty
- vlnené pánske a chlapčenské plášte 6201 tucty
- vlnené tkaniny, zmiešané tkaniny s obsahom vlny 15 až 36 % 5112 m2
Kanada - pánske nohavice 6203 kusy
- vlnené nohavice 6203 kusy
- pánske plášte, obleky, saká, blejzre 6201, 6203 kusy
- vlnená metráž 5515, 5112 kg
- froté tovar 6302 kg
- froté tkaniny 5802 kg
- režné tkaniny 6001 kg
EHS - bavlnená priadza, nie na predaj v drobnom 5204, 5205, 5206 kg
- bavlnené tkaniny iné než gáza, froté tkaniny, úzke tkaniny, vlasové tkaniny, ženilkové tkaniny, tyly a iné sieťoviny 5208, 5209, 5210, 5211, 5212 kg
z toho iné ako nebielené alebo bielené tkaniny 5208, 5209, 5210, 5211, 5212 &nbsp
- tkaniny zo syntetických vláken (diskontinuitných alebo odpadových), iné ako úzke tkaniny, vlasové tkaniny včítane froté tkanín) a ženilkové tkaniny z toho iné ako nebielené alebo bielené tkaniny 5512, 5513, 5514, 5515 5512, 5513, 5514 kg
- košele p., T-shirts, ľahké roláky, tielka a polo-košele, pulóvre (iné ako vlnené alebo z jemných zvieracích chlpov), vesty a pod. pletené alebo háčkované 6105, 6109 ks
- pulóvre, svetre, vesty, tvinsety, kardigany, nočné kabátiky a svetre (iné ako saká a blejzre), anoraky, vetrovky a pod., pletené alebo háčkované 6110 ks
- dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, blúzy aj pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo umelých vláken 6106, 6206 ks
- pánske alebo chlapčenské košele, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo umelých vláken 6205 ks
- froté uterákovina a podobné froté tkaniny z bavlny, toal. a kuch. bielizeň, iné ako pletené alebo háčkované 5802, 6302 kg
- posteľoviny, iné ako pletené alebo háčkované 6302 kg
- tkaniny vlasové a ženilkové (iné ako bavlnené, froté tkaniny alebo úzke tkaniny) a vpichované textílie z vlny, bavlny alebo umelých textilných vláken 5801, 5802 kg
z toho menčester bavlnený 5801 &nbsp
- stolná bielizeň, toal. a kuch. bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná, iná ako z froté uterákoviny alebo podobnej bavlnenej froté tkaniny 6302 kg
- pančuchové nohavičky, ponožky, pančuchy, podkolienky a pod., pletené alebo háčkované iné ako dojčenské, včítane pančúch na kŕčové žily, iné ako výrobky kategórie 701) 6115 páry
- pánske alebo chlapčenské spodky, dámske alebo dievčenské nohavičky, pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo z umelých vláken 6107, 6108 ks
- pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a iné, pláštenky a peleríny z vlny, bavlny alebo umelých vláken (iné ako odevy z kategórie21) 6210 ks
- dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a iné, pláštenky a peleríny, saká a blejzre z vlny, bavlny alebo umelých vláken (iné ako odevy z kategórie21) 6210, 6204 ks
- pánske alebo chlapčenské šaty a komplety, iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo umelých vláken, okrem lyžiarskych odevov 6203 ks
- pánske alebo chlapčenské saká a blejzre, iné než plet. alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo umelých vláken 6203 ks
- pánske alebo chlapčenské tielka, spodky, spodné nohavice, nočné košele, pyžamá, kúpacie plášte, župany a pod., iné než pletené alebo háčkované 6207, 6208 kg
- vreckovky, iné než pletené alebo háčkované 6213 ks
- vetrovky, anoraky, kabátiky do pása a pod., iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo umelých vláken 6201, 6202 ks
- pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamá, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky pletené a háčkované 6107, 6108 ks
- dámske alebo dievčenské šaty z vlny, bavlny alebo umelých vláken, plet. aj tkané 6104, 6204 ks
- podprsenky tkané, pletené alebo háčkované 6212 ks
- pletené alebo háčkované tepláky z vlny, bavlny alebo umelých vláken 6112 ks
- zvrchníky, saká, blejzre, ostatné odevy, včítane lyžiarskych odevov, pletené alebo háčkované, okrem odevov z kat. 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 6103, 6104, 6114 kg
- tkaniny z nekonečných umelých vláken, iné než tkaniny na pneumatiky z kat. 114 z toho iné než nebielené alebo bielené 5408 5408 kg
- tkaniny z odpadových umelých vláken 5516 kg
- syntetické priadze nekonečné, nie na predaj v drobnom, iné než netexturované jednoduché priadze nezosúkané alebo nie s viac ako 50 zákrutami na meter 5402 kg
- úzke tkané výrobky, úzke tkaniny (bolduky), iné než etikety a podobné výrobky z kat. 62 5806 kg
- cestovné pokrývky a prikrývky, iné než pletené alebo háčkované, z vlnených, bavlnených alebo umelých vláken 6301 kg
- pletené alebo háčkované odevné doplnky, iné než pre dojčatá, domáca bielizeň každého druhu, pletené alebo háčkované, záclony (včítane závesov) a rolety, prehodze alebo posteľné prehodze a iné dekoračné látky pletené alebo háčkované, pletené alebo háčkované pokrývky a prikrývky, iné pletené alebo háčkované výrobky včítane častí odevov a odevných doplnkov 6117, 6302, 6303, 6304 kg
- dámske alebo dievčenské pletené alebo háčkované kombiné a spodničky 6108 ks
- motúzy, šnúry, povrazy, laná zo syntetických vláken, spletené alebo nie 5607 kg
- stany 6306 kg
- tkané nafukovacie matrace 6306 kg
- lanové alebo ramiové tkaniny 5309 kg
- stolná bielizeň, toalet. a kuchynská bielizeň z ľanu alebo ramie, iné než pletené alebo háčkované 6302 kg
Dohody o hutníckom materiále:
USA - ostatné výrobky z ocele 7207, 7213-18, 7222-24, 7228-29, 7301-7302, 7304-7308, 7312-7314, 7317, 8430-8431, 8547, 8607, 8905 tony
- valcovaný materiál 7208-7213, 7219-7222, 7225-7229 tony
- oceľové rúrky 7304-7306 tony
EHS - valcovaný materiál 7208-7216, 7219-7222, 7225-7228, 7301 tony
Dohoda o živočíšnych výrobkoch:
EHS - baranie a jahňacie mäso včítane živého 0204, 0104 tony

Príloha 4 vyhlášky č. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého vývoz sa vyžaduje úradné povolenie

číslo colného sadzobníka (HS) názov položky merná jednotka
RASTLINNÉ VÝROBKY
1101, 1102, 1103 múka tona
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ VČÍTANE FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
2922410 1-lyzín kryštalický tona
2922410 1-lyzín technický tona
2924102 trimepranol kg
2932211 pelentan substancia kg
2933110 ketazon subst. a tabl. kg
2933390 monenzin kg
2934205 prothiaden kg
2935007 ftalazol kg
2935007 sulfadimidin kg
2935007 sulfathiasol kg
2936275 vitamín C a jeho deriváty kg
2936283 vitamín E 100 % kg
2936283 vitamín E 33 % kg
2939100 codein chlorid kg
2939100 codein fosfát kg
2939401 efedrin HCL kg
2939703 xantinol nikotín. kg
2940001 dextran 40 tona
2940001 dextran 5 tona
2940001 dextran 70 tona
2940001 glukóza kg
2941104 6-apk kg
2941104 amoxycilín substancia kg
2941104 ampicilín kg
2941104 draselná soľ pnc-g-čistá mld J
2941104 draselná soľ pnc-v-čistá mld J
2941104 draselná soľ pnc-g-surová mld J
2941104 oxacilín pre kapsle aj pre injekcie kg
2941104 penicilamín kg
2941309 ctc kŕmny tona
2941406 chloramfenicol kg
2941902 fungicidin mld J
2941902 tylosin technický kg
3002101 krvné deriváty zvieracie Kčs
3003, 3004 lieky balenie
BUNIČINA, PAPIER A VÝROBKY Z NICH
4702000 buničiny pre chemické spracovanie tis. t
4703, 4704 buničiny nebielené tis. t
4703219, 4703294, buničiny bielené tis. t
4704215, 4704291 &nbsp &nbsp
4707 zberový papier tona
NÁSTROJE, PRÍSTROJE LEKÁRSKE A CHIRURGICKÉ
9018310 jednorazové injekčné striekačky tiež s ihlami tis. ks
9021400 prístroje pre nedoslýchavých kusy

Poznámky pod čiarou

1) Zoznam kategórií je k dispozícii na Federálnom ministerstveĺ zahraničného obchodu.