Oznámenie č. 71/1991 Zb.Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky

Čiastka 14/1991
Platnosť od 01.03.1991
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

71

Štátna arbitráž Slovenskej republiky

vydala na základe § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Odborového zväzu pracovníkov justície a hospodárskej arbitráže výnos z 28. 1. 1991 č. 17/1991, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky.

Tento výnos sa vzťahuje na štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky. Ustanovuje sa ním postup a hranica platov námestníka hlavného arbitra, predsedu kolégia, predsedov senátov a štátnych arbitrov. Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Možno doň nazrieť na Štátnej arbitráži Slovenskej republiky.