Nariadenie vlády č. 65/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úľavách z domovej dane

Čiastka 14/1991
Platnosť od 01.03.1991 do31.12.1992
Účinnosť od 01.03.1991 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.

OBSAH