Zákon č. 64/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti

Čiastka 14/1991
Platnosť od 01.03.1991
Účinnosť od 01.03.1991

OBSAH

64

ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. února 1991,

kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, se mění takto:

V § 4 odst. 1 se vypouštějí slova „po dobu tří měsíců“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.