Oznámenie č. 517/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o vernostných stabilizačných odmenách pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západočeského a Juhočeského kraja

Čiastka 98/1991
Platnosť od 18.12.1991 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

517

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 123 ods. 2 písm. a) č. 1 a písm. b) č. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 3/1991 Zb. výnos z 26. novembra 1991 č. 223-6980-2229, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Federálneho ministerstva financií z 30. januára 1987 č. 514-29340-5119, 251186 o vernostných stabilizačných odmenách pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západočeského a Juhočeského kraja, v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Federálneho ministerstva financií z 15. januára 1989 č. 223-6117-5119, 050189.

Výnosom sa rozširujú územia, v ktorých možno poskytovať vernostné stabilizačné odmeny pracovníkom podľa tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí a na federálnych ústredných orgánoch štátnej správy.