Zákon č. 509/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník

(v znení č. r1/c8/1992 Zb.)

Čiastka 97/1991
Platnosť od 18.12.1991
Účinnosť od 01.01.1992