Ústavný zákon č. 481/1991 Zb.Ústavní zákon České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky

Čiastka 93/1991
Platnosť od 29.11.1991
Účinnosť od 01.01.1992

OBSAH

481

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 7. listopadu 1991,

kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Zřizuje se Nejvyšší kontrolní úřad České republiky jako kontrolní orgán, nezávislý na vládě, jejích orgánech a ústředních orgánech státní správy. Podrobnosti stanoví zákon.


Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.