Opatrenie č. 367/1991 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti

Čiastka 71/1991
Platnosť od 20.09.1991
Účinnosť od 20.09.1991

367

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 22. srpna 1991,

kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, se s platností pro příslušníky Policie České republiky a příslušníky Sboru nápravné výchovy České republiky mění takto:

V § 39 odst. 1 věta první zní: „Základní výměra dovolené činí 37 kalendářních dnů.“.


Čl. II

Dovolená podle tohoto zákonného opatření přísluší ve výměře uvedené v čl. I již za kalendářní rok 1991.

Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.