Opatrenie č. 25/1991 Zb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky

Čiastka 7/1991
Platnosť od 01.02.1991
Účinnosť od 01.02.1991

OBSAH

25

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 10. ledna 1991,

kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, se mění takto:

V § 8 odst. 5 se slovo „rozpočtovými“ nahrazuje slovem „příspěvkovými“.


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.