Zákon č. 239/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti

Čiastka 47/1991
Platnosť od 20.06.1991 do31.12.1998
Účinnosť od 01.07.1991 do31.12.1998
Zrušený 337/1998 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1991 - 31.12.1998