Oznámenie č. 202/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní redaktorov-novinárov

Čiastka 40/1991
Platnosť od 30.05.1991 do30.04.1992
Zrušený 143/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

202

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo na základe § 123 ods. 1 písm. e) a § 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 3/1991 Zb. výnos zo 17. apríla 1991 č. 221-2073-5126, ktorým sa mení a dopĺňa úprava zo 16. apríla 1981 č. 31-588/81-7308 o odmieňaní redaktorov-novinárov v znení úpravy z 28. decembra 1984 č. 514-14530-3127.

Tento výnos upravuje niektoré ustanovenia o poskytovaní mzdy redaktorom-novinárom vo federálne riadených organizáciách.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Možno do neho nazrieť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí.