Uznesenie č. p1/c88/1990 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích

Čiastka 88/1990
Platnosť od 22.12.1990