Uznesenie č. p3/c87/1990 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 87/1990
Platnosť od 21.12.1990

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 28. novembra 1990

k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v osobitnej prílohe tohto uznesenia a v zmysle 26 ods. 1 toho istého zákona určuje deň ich konania na sobotu 19. januára 1991.

Mikloško v. r.