Opatrenie č. p1/c73/1990 Zb.Opatření Ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků

Čiastka 73/1990
Platnosť od 25.10.1990
Účinnosť od 01.11.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1990 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.10.1990