Opatrenie č. p1/c73/1990 Zb.Opatření Ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků

Čiastka 73/1990
Platnosť od 25.10.1990
Účinnosť od 01.11.1990

OBSAH

OPATŘENÍ

ministerstva financí České republiky

ze dne 19. října 1990

o úlevách u notářských poplatků

Ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, stanoví:


§ 1

Od notářského poplatku za úkony spojené s návrhem na registraci smlouvy o převodu nemovitosti a od notářského poplatku z darování jsou osvobozeny bezúplatné převody hospodářských budov z vlastnictví jednotných zemědělských družstev do vlastnictví původních majitelů nebo jejich dědiců.

§ 2

Od notářského poplatku z převodu nemovitostí jsou osvobozeny převody rodinných domků z vlastnictví stavebních bytových družstev a družstev pro výstavbu rodinných domků do osobního vlastnictví občanů.


§ 3

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1990 a postupuje se podle nějž též v případech poplatkové povinnosti vzniklé ode dne účinnosti zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.