Redakčné oznámenie č. r1/c71/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 71/1990
Platnosť od 15.10.1990

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone č. 163/1990 Zb. o bohosloveckých fakultách, v slovenskom vydaní,

2. v zákone č. 172/1990 Zb. o vysokých školách, v slovenskom vydaní,

3. v zákone č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého, v slovenskom vydaní

1. V článku I v § 1 ods. 3 má názov fakulty správne spisovne znieť: „Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta“.

2. V prílohe zákona v bode 1 na strane 690 má názov fakulty správne spisovne znieť: „Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta“.

3. v prílohe č. 1 v časti Mužské kláštory v Slovenskej republike v bode 43 má posledná veta tohto bodu znieť: „Zapísané na SG Trnava na LV č. 1938 pre obec a k. ú. Trnava“.

Redakcia