REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. vo vyhláške Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 261/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v českom a slovenskom vydaní,

2. vo vyhláške Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 263/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení, vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch a niektoré ďalšie predpisy o nemocenskom poistení, v českom a slovenskom vydaní

1. V čl. I bode 6 má byť namiesto „V § 32 ods. 3" správne uvedené „V § 32 ods. 4".

2. V čl. II bode 1 má byť namiesto „§ 11 ods. 1 písm. d)" správne uvedené „§ 11 ods. 2 písm. d)".

Redakcia