Uznesenie č. p4/c64/1990 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike

Čiastka 64/1990
Platnosť od 20.09.1990